Werkboek

Werkboek Gezond Landbouwbedrijf Kaft 2e druk 2014 LRWerkboek Gezond Landbouwbedrijf
Joke Bloksma, herdruk 2014, uitgave in eigen beheer

Over de inhoud:
De huidige crisis in de landbouw heeft te maken met het verloren gaan van traditionele samenhangen in het landbouwbedrijf. De vraag is hoe je tot een nieuwe samenhang komt voor een eigentijdse en gezonde bedrijfsvoering.
In dit boek vergelijk ik het boerenbedrijf met een levend organisme: de mens. Zoals in de mens allerlei processen met elkaar samenhangen, vaak zonder dat we dat in de gaten hebben, zo werkt dat bij een bedrijf ook. Aan de hand van de menselijke anatomie en fysiologie, wordt het boerenbedrijf van alle kanten onder de loep genomen. We krijgen zicht op wat met elkaar samenhangt, wat wel en niet (meer) werkt, wat er ontbreekt of te veel is in de gewenste bedrijfssituatie.

Dit werkboek is bedoeld voor boeren die hun bedrijf willen ontwikkelen tot een samenhangend geheel met een eigen identiteit.

  • Download kosteloos het gehele boek als pdf.
  • Download de bijlagen apart voor het zelfstandig doen van de opdrachten: bijlage 7.2bijlage 7.3 en bijlage 7.4 (pdf’s).
  • Bestel het boek op papier: Stuur een e-mail met uw naam, adres, aantal boeken, e-mail-adres. U krijgt van mij dan een rekening om het geld over te maken. Gedrukt werkboek kost €22,- incl. btw. Daarboven op komt de porto: voor NL €5,50 en daarbuiten afhankelijk van het land.